پنجشنبه 27 مهر 1391 :: نویسنده : ائلشن
 
 اول از همه برایت آرزومندم که عاشق شوی،
و اگر هستی، کسی هم به تو عشق بورزد،
و اگر اینگونه نیست، تنهائیت کوتاه باشد،
و پس از تنهائیت، نفرت از کسی نیابی .
آرزومندم که اینگونه پیش نیاید، اما اگر پیش آمد،
بدانی چگونه به دور از ناامیدی زندگی کنی .
برایت همچنان آرزو دارم
دوستانی داشته باشی،
از جمله دوستان بد و ناپایدار،
برخی نادوست، و برخی دوستدار
که دست کم یکی در میانشان
بی‌تردید مورد اعتمادت باشد.
و چون زندگی بدینگونه است،
برایت آرزومندم که دشمن نیز داشته باشی،
نه کم و نه زیاد، درست به اندازه،
تا گاهی باورهایت را مورد پرسش قرار دهد،
که دستکم یکی از آن‌ها اعتراضش به حق باشد،
تا که زیاده به خودت غره نشوی.
و نیز آرزومندم
مفیدِ فایده باشی
نه خیلی غیرضروری،
تا در لحظات سخت
وقتی دیگر چیزی باقی نمانده است؛
همین مفید بودن کافی باشد تا تو را سرِ پا
نگه‌دارد.
همچنین، برایت آرزومندم صبور باشی
نه با کسانی که اشتباهات کوچک می‌کنند
چون این کارِ ساده‌ای است،
بلکه با کسانی که اشتباهات بزرگ و جبران
ناپذیر می‌کنند.
و با کاربردِ درست صبوری‌ات برای دیگران
نمونه شوی.
و امیدوام اگر جوان هستی
خیلی به تعجیل، رسیده نشوی.
و اگر رسیده‌ای، به جوان‌نمائی اصرار نورزی
و اگر پیری، تسلیم ناامیدی نشوی
چرا که هر سنی خوشی و ناخوشی خودش را دارد
و لازم است بگذاریم در ما جریان یابند.
امیدوارم سگی را نوازش کنی
به پرنده‌ای دانه بدهی، و به آواز یک سَهره
گوش کنی
وقتی که آوای سحرگاهیش را سر می‌ دهد.
چرا که به این طریق
احساس زیبائی خواهی یافت، به رایگان.امیدوارم
که دانه‌ای هم بر خاک بفشانی
هرچند خُرد بوده باشد
و با روئیدنش همراه شوی
تا دریابی چقدر زندگی در یک درخت وجود
دارد. بعلاوه، آرزومندم پول داشته
باشی
زیرا در عمل به آن نیازمندی
و برای اینکه سالی یک بار
پولت را جلو رویت بگذاری و بگوئی: «این مالِ من است »
فقط برای اینکه روشن کنی کدامتان اربابِ
دیگری است!
و در پایان، اگر مرد
باشی، آرزومندم زن خوبی داشته باشی
و اگر زنی، شوهر خوبی داشته باشی
که اگر فردا خسته باشید، یا پس‌فردا شادمان
باز هم از عشق حرف برانید تا از نو بیاغازید.

اگر همه‌ی این‌ها که گفتم فراهم شد
دیگر چیزی ندارم برایت آرزو کنم .

ویکتور هوگونوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :به بودن یا نبودن، بحث از این است

آیا عقل را شایسته تر آنكه :

مدام از منجنیق و تیر دوران جفاپیشه ستم بردن

و یا بر روی یك دریا مصائب تیغ آهیختن

و از راه خلاف ایام آنها را سرآوردن

بمردن، خواب رفتن، بس

و بتوانیم اگر گفتن

كه با یك خفتن تنها

همه آلام قلبی و هزاران لطمه و زجر طبیعی را كه جسم ما دچارش هست

پایان می‌توان دادن

چنین انجام را باید به اخلاص آرزوكردن

بمردن، خواب رفتن

خواب‌رفتن، یحتمل هم خواب‌دیدن

ها، همین اشكال كار ماست

زیرا اینكه در آن خواب مرگ و

بعد از آن کز چنبر این گیر و دار بی‌بقا فارغ شویم

آنگه چه رؤیاها پدید آید

همین باید تأمل را برانگیزد

همین پروا بلایا را طویل العمر می‌سازد

و گرنه كیست كو تن در دهد

در طعن و طنز دهر و آزار ستمگر

وهن اهل كبر و رنج خفت از معشوق و

سرگرداندن قانون

تجریهای دیوانی و

خواریها كه دائم مستعدان صبور از هر فرو مایه همی‌بینند

اینها جمله در حالی كه هر آنی

به نوك دشنه‌ای عریان حساب خویش را صافی توان كردن

كدامین كس بخواهد اینهمه بار گران بردن

عرق‌ریزان و نالان زیر ثقل عمر سركردن

جز آنكه ترس از چیزی پس از مرگ

آن زمین كشف‌ناكرده كه هرگز هیچ سالك از كرانش برنمی‌گردد

همانا عزم را حیران و خاطر را مردد كرده

ما را برمی انگیزد كه در هر آفت و شری كه می‌بینیم تاب آورده

بیهوده به دامان بلیاتی، جز از اینها، كه واقف نیستیم از حال آنها

خویشتن را در نیندازیم

بدین آیین شعور و معرفت ما را جمله نامرد می‌سازد

بدین سان پوشش اندیشه و سودا

صفای صبغه اصلی همت را به رو زردی مبدل سازد و

نیات والا و گرانسنگ از همین پروا ز مجرا منحرف گردیده

از نام عمل محروم می ماند.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 27 مهر 1391 :: نویسنده : ائلشن
به زمزمه های دوردست گوش می سپارم

طوفان پیش روست...

و پشت سر، پل ها همه شکسته

راهی نیست؛

محکوم به رفتنیم

دستی مرا از پس خویش می کشد

پاهایم در اختیار نیست

دچار گشته ام

دچار بی سببی...

هوا پر از رفتن است

باید بروم

...به خویشتن نمی روم این راه را،

تو می دانی؛

در من حس غریبی ست که رنج روزگار را می شوید

با غبار خسته ی تن خویش،

گردی به زمان می فشانم زین سفر؛

در پس این زخم های تیره،

نوری نهفته است؛

دچار گشته ام...

می دانم صبور باید بود

صبور باید بود،

عبور باید کرد...

گشاده و پربار؛

سکوت سنگینی ست؛

چه می توان کردن؟!

که راه در پیش است؛

صدا مرا خوانده است...
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


نه! وصل ممکن نیست...

همیشه فاصله ای هست

اگرچه منحنی آب، بالش خوبی ست

برای خواب دل آویز و ترد نیلوفر،

همیشه فاصله ای هست

دچار باید بود

و گرنه،

زمزمه ی حیرت میان دو حرف حرام خواهد شد

و عشق سفر به روشنی اهتزاز خلوت اشیاست

...و عشق صدای فاصله هاست

صدای فاصله هایی که غرق ابهامند

نه!!

صدای فاصله هایی که مثل نقره تمیزند

و با شنیدن یک هیچ،

می شوند کدر...

همیشه عاشق تنهاست!...
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 27 مهر 1391 :: نویسنده : ائلشن

ای مسافر ! ای جدا ناشدنی ! گامت را آرام تر بردار ! از برم آرام تر بگذر ! تا به کام دل ببینمت .
بگذار از اشک سرخ گذرگاهت را چراغان کنم .
آه ! که نمیدانی ... سفرت روح مرا به دو نیم می کند ... و شگفتا که زیستن با نیمی از روح تن را می فرساید ...
بگذار بدرقه کنم واپسین لبخندت را و آخرین نگاه فریبنده ات را .
مسافر من ! آنگاه که می روی کمی هم واپس نگر باش . با من سخنی بگو . مگذار یکباره از پا در افتم ... فراق صاعقه وار را بر نمی تابم ...
جدایی را لحظه لحظه به من بیاموز... آرام تر بگذر ...
وداع طوفان می آفریند... اگر فریاد رعد را در طوفان وداع نمی شنوی ؟! باران هنگام طوفان را که می بینی ! آری باران اشک بی طاقتم را که می نگری ...
من چه کنم ؟ تو پرواز می کنی و من پایم به زمین بسته است ...
ای پرنده ! دست خدا به همراهت ...
اما نمی دانی ... نمی دانی که بی تو به جای خون اشک در رگهایم جاریست ...
از خود تهی شده ام ... نمی دانم زمانی که باز گردی مرا خواهی دید ؟؟؟نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 27 مهر 1391 :: نویسنده : ائلشن

یک پنجره برای دیدن

یک پنجره برای شنیــــدن

یک پنجره که مثل حلقه ی چاهــــــی

در انتهای خود به قلب زمین می رســـــــد

و باز می شود به سوی وسعت این مهربانی مکرر آبی رنـــگ

یک پنجره که دست های کوچک تنهایــی را

از بخشش شبانه ی عطر ستاره ها

سرشار می کنــــــــــــــد

و می شود از آنجـــــــــــا

خورشید را به غربت گل های شمعدانی مهمان کـرد

یک پنجره برای من کافیــســـتنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :انتقال خط پاورقی در ورد ۲۰۰۷

همان طور که میدانید خط جدا کنند پاورقی(footnote) یعنی خطی که در انتهای صفحه می آید به طور پیش فرض در سمت راست قرار می گیرد که برای متون انگلیسی بی فایده است.انتقال این خط به چپ و راست  و حتی وسط  به طورعادی امکان پذیر نیست.اما با ترفندی که در ادامه معرفی خواهیم کرد می توان این خط را به وسط و چپ و راست منتقل کرد.

گام اول- برای کلمه ای که نیاز به توضیح بیشتر دارد یک پارقی ایجاد کنید.پاورقی در آفیس ۲۰۰۷ از مسیر زیر ایجاد می شود:

Referenced ==> Footnotes ==> Insert footnotes

گام دوم- از منوی View و در قسمت  Document view حالت نمایش را از Print layot به Draft تغییر دهید.

گام سوم – مجدد به منوی References رفته و از قسمت Footnotes بر روی Show Notes کلیک کنید.

گام چهارم - اکنون صفحه به دو قسمت تقسیم می شود در قسمت پایین و از منوی باز شونده Footnote Separator را انتخاب کنید.

گام پنجم - برای انتقال خط جدا کننده ، با نگه داشتن همزمان کلید Ctrl+R یا Ctrl+L یا Ctrl+E به تریب خط را به سمت راست ، چپ یا وسط منتقل کنید.

گام آخر - مجدا به منوی View رفته و در قسمت  Document view حالت نمایش را از Draft به Print layot تغییر دهید.

 

انتقال خط پاورقی در ورد ۲۰۰۳:

۱- ابتدا یک پاورقی در محل دلخواه ایجاد کنید ، پاورقی در ورد۲۰۰۳ از مسیر زیر ایجاد میشه :
Insert ––> Reference ––>footnote

2- صفحه رو از منوی View به حالت Normal ببرید.

۳- از منوی View زیر منوی Footnotes رو انتخاب کنید توجه کنید که دستور Footnote رو از منوی Insert فعال کرده باشید وگرنه این زیر منو برای شما فعال نخواهد بود یعنی همون مرحله یک .

۴- زمانی که صفحه به دو قسمت تقسیم شد از Drap Down جعبه Footnote یا Endnote ، گزینه Footnote Separator رو انتخاب کنید خط ظاهر شده و شما میتونید از نوارابزار Formatting با استفاده از کلیدهای Center برای وسط چین کردن Align Right برای راست چین کردن و Align Left برای چپ چین کردن خط استفاده کنید.

۵- حالا باید از منوی View پنجره رو به حالت Print Layout ببرید.

۶- در پایان با ctrl+shift عدد رو هم مطابق خط Footnote Separator به چپ یا راست منتقل کنید.

آیا شما می دونید با این وجود در این مطلب چه چیزی از قلم افتاده است؟


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 8 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
آزاد
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : ائلشن
نویسندگان
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
----------------

ساخت فلش مدیا پلیر
----------------------

Html Kodları
----------------

--------------------------
Günlük Burç
---------------- -------------------


                    
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو