جمعه 7 مهر 1391 :: نویسنده : ائلشن

افسانه بدین شكل است :
 

روز و روزگاری در صحرای "ساری اؤزیه" آسیای مركزی اقوام مختلف زندگی می‌كردند . یكی از این اقوام قوم ترك نایمان بود . نایمان‌ها دشمنانی به نام " ژوان ژوان"ها داشتند . ژوان ژوان‌ها مبتكر مانقورد گردانیدن اسرای خود بودند . آنها اسیران جوان قبیله نایمان را گرفته و طی شكنجه‌های سخت و طاقت‌فرسا حافظ تاریخی آنان را مختل كرده و از آنها فردی بی بند و بار نسبت به قوم و قبیله خود می‌ساختند .
مان قوردها طوری تربیت می‌شدند كه تنها دستورات ارباب خود را مثل روبوت، و آدم آهنی‌ها بكار می‌بستند اگر ارباب مان قورد می‌گفت پدر و مادرت را بكش در چشم بهمزنی بدون هیچگونه ترحمی آنان را به قتل می‌رساندند .
افسانه می‌گوید : در منطقه ساری اؤزیه چاههای زیادی وجود داشت و همه جا سرسبز و خرم بود ولی ناگهان قحطی بزرگی اتفاق افتاد و اقوام ساكن در آن صحرا به جاهای دیگر كوچ كردند . قوم ژوان ژوان‌ها نیز كه مبتكر شستشوی مغزی جوانان بودند مجبور به كوچ گردیده بسوی رود ادیل (اتیل)- كه همان ولگا باشد- رفتند. آنها چون به لعنت و نفرین الهی به جزای مان قورد كردن جوانان دچار شده بودند موقع گذر از روی آبهای یخ بسته ولگا همگی از كوچك و بزرگ و انسان و حیوان با شكسته شدن یخها به عمق آبها مثل فرعون- فرورفته و از روی زمین محو و نابود شده به جزای خود می‌رسند .
افسانه در مورد چگونگی مان قورد سازی ژوان ژ وان‌ها می‌گوید : ژوان ژوان‌ها وقتی كسانی را اسیر می‌گرفتند آنها را به صحرا برده موهای سرشان را از ته می تراشیدند، بعد شتری را سر بریده و از پوست گردن شتر كه از سفت‌‌ترین قسمت پوست شتر است قطعاتی را جدا كرده و بلافاصله به سر اسیر ‌چسبانیده ، آنرا محكم می‌بستند . بعد از این كار دستبند و پای‌بند اسیران را محكم كرده آنها را در زیر آفتاب سوزان رها می‌كردند .
بعد از مدتی موی سر آنها رشد كرده و چون جایی برای رشد خود نمی‌یافتند برگشته بتدریج داخل مغز اسیر می‌شدند . در این موقع بیشتر جوانان تاب تحمل این غذاب را نیاورده فوت می‌كردند ولی آنهایی كه می‌ماندند در اثر برخورد موها با سلولهای حافظه تمام خاطرات گذشته خود را از دست داده و تنها مهارت‌های آنان در تیراندازی می‌ماند . آنها به دستور ارباب خود هر كس را كه دستور می‌داد بلافاصله تیرباران می‌كردند . چون از بین ده اسیر یك اسیر مان قورد شده و بقیه می‌مردند لذا ارزش یك مان قورد ده برابر یك غلام بود و اگر كسی مان قورد كسی را می‌كشت مجبور به پرداخت جریمه سنگین می‌شد .
افسانه می‌گوید: روزی پسر جوانی بنام "ژول آمان" (ژول = یول) فرزند پیرزنی بنام "نایمان آنا" برای گرفتن انتقام خون پدر خود از ژوان ژوان‌ها كه در جنگ با آنان كشته شده بود به اتفاق سایر جوانان قبیله نایمان به ژوان ژوان‌ها حمله كرده و بعد از جنگی قهرمانانه اسیر می‌شود . ژوان ژوان‌ها او رامان قورد كرده و به چوپانی گله‌های خود می‌گمارند ."نایمان آنا" برای نجات پسرش به منطقه ژوان ژوان‌ها رفته و پسر خود را می‌بیند كه چوپان گله شده است . مادر به فرزند نزدیك شده و اسمش را می‌پرسد . پسر جواب می‌دهد كه نامش مان قورد است. مادر در میان حسرت و ناامیدی از پدر و مادر و ایل و تبارش می‌پرسد . پسر جوان تنها یك جواب دارد آنهم : من مان قورد هستم . مادر  سعی می‌كند حافظه‌ی پسر جوانش را به كار بیاندازد . "چنگیز ایتماتف" - نویسنده معروف قرقیزی - در همان رمان "روزی به درازی قرن" بقیه ماجرا را چنین به رشته قلم می‌كشد كه مادر خطاب به پسرش می‌گوید : " اسم تو ژول آمان است می‌شنوی؟ تو ژول آمان هستی . اسم پدرت هم دونن بای است پدرت یادت نیست؟! آخر او در زمان كودكیت به تو تیراندازی یاد می‌داد . من هم مادر تو هستم، تو پسر من هستی، تو از قبیله نایمان هستی متوجه شدی؟ تو نایمان هستی .
او (مان قورد) با بی‌اعتنایی كامل به سخنان مادرش گوش می‌داد . گویی اصلا این حرفها ربطی به او ندارد .
نایمان آنا باز دوباره تلاش كرد كه حافظه پسرش را بكار بیاندازد لذا با التماس گفت
اسمت را بیاد بیاور . . . ببین اسمت چیست مگر نمی‌دانی كه پدرت دونن بای است؟ اسم تو مان قورد نیست ژول آمان است . برای این اسمت را ژول آمان گذاشته‌ایم كه تو در زمان كوچ بزرگ نایمان‌ها بدنیا آمدی . وقتی تو بدنیا آمدی ما سه روز تمام كوچ خود را متوقف كردیم.
“نایمان آنا” برای اینكه احساسات پسرش را تحریك كند و او را به یاد كودكی خود بیاندازد برایش ترانه و لالایی و بایاتی می‌خواند ولی هیچ تاثیری در پسر جوان نمی‌كند . در این موقع ارباب ژول آمان پیدا شده و نایمان آنا از ترس او پنهان می‌شود.ارباب ژول آمان از او می‌پرسد آن پیرزن به تو چی می‌گفت؟ ژول آمان می‌گوید او به من گفت كه من مادرت هستم . ارباب ژول آمان می‌گوید تو مادر نداری تو اصلا هیچ كس را نداری فهمیدی، وقتی آن پیرزن دوباره پیشت آمد او را با تیر بزن و بكش . او بعد از دادن "حكم تیر " به دنبال كار خود می‌رود . نایمان آنا وقتی می‌بیند او رفت از مخفیگاه خویش خارج شده می‌خواهد كه دوباره حافظه تاریخی و قومی و خانوادگی پسر جوان را بكار بیاندازد لذابه او نزدیك می‌شود . اما ژول امان با دیدن نایمان آنا بدون هیچ ترحمی در اطاعت كوركورانه از دستورات اربابش قلب مادرش را نشانه گرفته و او را از پشت شتری كه سوارش شده بود سرنگون می‌سازد . قبل از اینكه پیكر بی‌جان نایمان آنا بهزمین بیفتد روسری او به شكل پرنده‌ای درآمده و پرواز می‌كند . گویی این پرنده روح نایمان آنا را در جسم خود دارد. از آن زمان پرنده‌ای در صحرای ساری اؤ‍زیه پیدا شده و به مسافرین نزدیك گردیده و دایماً تكرار می كند:


"به یاد بیآور از چه قبیله‌ای هستی، اسمت چیست؟ اسم پدرت دونن بای است، دونن بای، دونن بای . . ."


پیكر بی‌جان نایمان آنا در محلی كه بعدها بنام او به قبرستان "آنا بیت" معروف گردیده به خاك سپرده می‌شود . پسر مان قورد او حتی برای گرامی‌داشت خاطره مادر بر سر قبر او نیز حاضر نمی‌شود چراكه او خود را بی ‌پدر و مادر و بی‌اصل و نسب می‌دانست

مانقورت در حقیقت به عنوان صفت جانشین موصوف به كسانی كه فاقد شعور ملی  بوده و بطور كامل از خود بیگانه گردیده اند اطلاق می شود. مانقورت كسی است كه نشسبت به ایل و تبار و قوم خویش بیگانه شده و هیچ وابستگی فرهنگی به قوم خود احساس نمی كند. او به راحتی زبان مادری خود و تعلقات فرهنگی واقعی خود را به دیده حقارت دیده و نگاه می كند و به فرهنگ غیر خودی به به دیده احترام ف.ق العاده می نگرد و در این كار آنقدر پیش می رود كه حتی حاضر می شود طبق افسانه به دستور ارباب قلب مادر خود را نیز نشانه تیر كند و او را از پای درآورد بدون اینكه خم به ابرو بیاورد و یا متاثر گردد. بدین جهت مانقورت یك بی اصل و نسب كامل است كه بیشتر مشغول به كوبیدن مظاهر و منافع ملی و فرهنگی خود و ستایش از فرهنگ غیر خودی و حتی دشمن می باشد.

رجوع شود به سخنرانی دكتر علی شریعتی با عنوان متجدد و متمدننوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 6 مهر 1391 :: نویسنده : ائلشن
 
1- کار که عار نیست!
2- همه ادما زیبایی خاص خودشون رو دارن
3- پول که شخصیت نمیاره
4- علم بهتر از ثروته
5- فکر کردی چی ، مملکت قانون داره
6- تن آدمی شریفست به جان آدمیت, نه همین لباس زیباست نشان آدمیت
7- تلاش کنی به هرچی که بخوای میرسی
8- پول چرک کف دسته
9-  پدر مادر بچه هاشون رو به یک اندازه دوست دارن
10- خدا ادم ها رو برابر افریده
11- بچه دختر ، پسرش فرق نمیکنه
12- از هر دست بدی از همون دست میگیری ...

کدوم شماره دروغ نیست؟
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 5 مهر 1391 :: نویسنده : ائلشن

صدایی آمد :

ای مسافر كوچك چه شده؟

آرام آهی كشید اشكهایش را فرو خورد و نگفت!

دوباره پرسید:

بنده ام چه شده؟

اینبار بغض را فرو داد اما باز هم نگفت!ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 4 مهر 1391 :: نویسنده : ائلشن
گاه باید از مرزهای ناشناخته گذر کرد و به دنیای غریبه‏ ها پا گذاشت. غریبه‏ای که هر گام به‏ سویش ما را با او قریب‏تر می‏سازد...
من در گذر از اندیشه‏ های سخت مرزهای جغرافیایی را پیمودم تا از هر کسی کلامی بیاموزم و هر نگاهی را بیازمایم.
خود را قربانی سازم ، خویشتن خویش را نه کس دیگر و نه چیز دیگر... از همه دوست‏داشتن‏ها گذشت، از همه خواسته‏ ها، از همه چیز و همه کس...
خیلی سخت است رها کردن داشته ‏های کوچک چه رسد به رها شدنی کامل و تمام. بی‏ هیچ چون و چرایی، بی‏ هیچ جبر و اجباری فقط برای رسیدن به معبود و رب‏خویش، برای رسیدن به نقطه‏ ی اوج بودن، برای یگانه شدن

ذبح - گذشتن از خود


ابراهیم خلیل اولین مرد این میدان بود نه آخرین

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 4 مهر 1391 :: نویسنده : ائلشن


بیتوته کوتاهی است جهان                                 در فاصله گناه و دوزخ
       
 خورشید                                                             همچون دشنامی بر می آید
        
و روز ، شرم ساری                                                         جبران ناپذیری است.


آه ،                                           پیش از آنکه در اشک غرقه شوم                  چیزی بگوی...

 درختان ، جهل معصیت بار نیاکانند                                       و نسیم ، وسوسه‏ئی است نابکار
          
مهتاب پائیزی کفری است                  که جهان را می آلاید.


چیزی بگوی                                 پیش از آنکه در اشک غرقه شوم                  چیزی بگوی...


   هر دریچهِ نغز                               بر چشم انداز ِ عقوبتی می گشاید .
عشق رطوبت چندش انگیز پلشتی است             و آسمان سر پناهی ،


 تا به خاک بنشینی                    بر سرنوشت خویش گریه ساز کنی !!!


آه ،                    پیش از آنکه در اشک غرقه شوم      چیزی بگوی                          
                                                                               هر چه باشد ...


 چشمه ها از تابوت می جوشند                              و سوگواران ژولیده آب روی ِ جهانند.
     
عصمت به آینه مفروش                                                     که فاجران نیازمندترانند.


  خامش منشین خدا را                              پیش از آنکه در اشک غرقه شوم
                                                                   
      از عشق چیزی بگوی

                                                                        احمد شاملو
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 4 مهر 1391 :: نویسنده : ائلشن

نام شعر : اینجا همیشه تیه

ظهر بود.
ابتدای خدا بود.
ریگ زار عفیف
گوش می كرد،
حرف های اساطیری آب را می شنید.
آب مثل نگاهی به ابعاد ادراك.
لكلك
مثل یك اتفاق سفید
بر لب بركه بود.
حجم مرغوب خود را
در تماشای تجرید می شست.
چشم
وارد فرصت آب می شد.
طعم پاك اشارات
روی ذوق نمك زار از یاد می رفت.

باغ سبز تقرب
تا كجای كویر
صورت ناب یك خواب شیرین؟

ای شبیه
مكث زیبا
در حریم علف های قربت !
در چه سمت تماشا
هیچ خوشرنگ
سایه خواهد زد؟
كی انسان
مثل آواز ایثار
در كلام فضا كشف خواهد شد؟

ای شروع لطیف!
جای الفاظ مجذوب ، خالی !
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شعر خوانی: کلاس درس خالی مانده از تونوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 8 )    ...   4   5   6   7   8   
آزاد
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : ائلشن
نویسندگان
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
----------------

ساخت فلش مدیا پلیر
----------------------

Html Kodları
----------------

--------------------------
Günlük Burç
---------------- -------------------


                    
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو